Vindusvask i næringsbygg

  • Vindusvask i næringsbygg dekker vi flere hundre kvadratmeter med glass til avtalt tid.
  • Med lang erfaring og kunnskap løser vi alle oppgaver med vindusvask for alle typer næringsbygg og med riktig utstyr velger vi riktige rengjøringsmidler.
  • Vi har lang erfaring og kunnskap om glassflater kan kreve ulike rengjøringsmidler.

Vindusvask med “Rent-vann-teknologi”

Ofte er tradisjonell vask det riktig mens vi andre ganger benytter “Rent-vann-teknologi” hvor jobben utføres helt uten bruk av kjemikalier.
Med spesialheiser, lange karbonfiberstenger, riktige kjemiske såpe blandinger, riktig temperatur og tau kommer vi til på alle steder.
Ingenting har så stor visuell effekt som rene vinduer. Dersom lokalene er rene, men vinduene er skitne vil alt virke skittent. Dagslyset filtreres på en annen måte og miljøet i lokalene vil påvirke trivselen til ansatte og kunder.

Ved å holde kostnadene nede kan vi holde gunstige priser som kommer kundene til gode.

Rengjøring vil alltid være noe forurensende, men Selskap AS jobber målrettet for å velge miljøvennlige metoder og leverandører av rensemidler og kjemikalier. Vi bestreber oss på å holde oss oppdaterte på nye midler for å alltid kunne gi våre kunder best mulig service.