Oslo og Akershus

Takinspeksjon

Å få gjennomført en inspeksjon av taket er en rimelig forsikring og tar ikke lang tid.

Vi er utstyrt for å nå de mest utilgjengelige stedene og håndterer også gamle bratte tak.

Jevnlig inspeksjon lar deg avdekke problemer i tide. Tette eller ødelagte takrenner fører til at vannet renner langs fasaden og skaper skader som råte, murpuss som løsner med mer.

En rask inspeksjon avdekker problemene i tide og sparer gårdeier for større kostnader lengre frem.

GFR kan også gjennomføre inspeksjon hvor vi fotograferer taket for dokumentasjon. Bildene er høyoppløselige slik at det er mulig å zoome inn på alle detaljer.

Kontakt oss:

33 33 68 86 post@gfr.no