Ripefjerning av vinduer

Ved å holde kostnadene nede kan vi holde gunstige priser som kommer kundene til gode.

Fasadevask og ripefjerning av vinduer vil alltid være noe forurensende, men GFR AS jobber målrettet for å velge miljøvennlige metoder og leverandører av rensemidler og kjemikalier. Vi bestreber oss på å holde oss oppdaterte på nye midler for å alltid kunne gi våre kunder best mulig service.

Ripefjerning – fjerne riper i glass

GFR AS kan slipe bort ripene med våre verktøy og metoder som gjør at glassene ser like jevne og blanke ut som før.
Vinduene blir reparert der de er og må ikke monteres ut av bygget.

Vi kan fjerne riper i alle typer vindusglass som på nybygg og butikkvinduer.
Har en fått riper i glasset så er ikke vinduet nødvendigvis ødelagt.

Arbeid i tau som metode

På steder med vanskelige tilgjengelige områder kan arbeid i tau – være løsningen.

Siden våre ansatte har lang erfaring med vasking og puss av forskjellige fasader, vil våre erfarne vinduspussere utføre slike jobber raskere og med bedre resultater.
Vårt arbeidslag som er opplært etter Norsk Standard, NS 9600
oppfyller krav Arbeidstilsynet har satt for å kunne arbeide i tau.

VI kan utføre ekspertjenester på fasadevask og ripefjerning av vinduer