Ripefjerning av vinduer

Har en fått riper i glasset legges det merke til, det filtrerer dagslyset på en annen måte og kan endre miljøet.

Vi utfører Ripefjerning med verktøy og metoder som gjør at glassene ser like jevne og blanke ut som før.

Vi utfører Ripefjerning med verktøy og metoder som gjør at glassene ser like jevne og blanke ut som før.

Arbeid med tau for tilgjengelighet til steder.

På steder med vanskelige tilgjengelige områder kan arbeid i tau – være løsningen.

Vårt arbeidslag som er opplært etter Norsk Standard, NS 9600
oppfyller krav Arbeidstilsynet har satt for å kunne arbeide i tau.

Våre ansatte har lang erfaring med vasking og puss av forskjellige fasader og våre erfarne vinduspussere vil utføre slike jobber raskere og med bedre resultater.

Vinduene blir reparert på stedet og må ikke monteres ut av bygget.

Vi kan fjerne riper i alle typer vindusglass.
Har en fått riper i glasset så er ikke vinduet nødvendigvis ødelagt.