Personvernserklæring

hvEM VI ER:

Denne nettsiden tilhører: https://gfr.no

Foretaket som har ansvaret for denne nettsiden heter GFR AS har organisasjonsnummer: 938 197 156

Nettløsningen samler ikke inn personopplysninger, men på denne nettsiden er det bilder og tekstlig innhold.
Nettsiden er laget med WordPress som rammerverk som kan potensielt bli utvidet med kommentarfelt og felter som det kan legges inn informasjon i.
Ettersom denne løsningen ikke har kommentarfelt eller kontaktskjema er det umulig og legge igjen din informasjon her.

Domenet: https://gfr.no er norskeid og all trafikk til denne adressen vil være berørt av gjeldende lovgiving.

dine rettigheter

Hvis du har en brukerkonto har du rett til å be om en eksportfil med alle de perosnopplysningene vi har om deg. Denne informasjonen tilhører deg.

Du har rett til å få informasjonen, rettet informasjonen og du har rett til få all informasjonen om deg selv slettet.

TEKSTLIG INNHOLD
Tekstlig innhold eller bilder som kan identifisere deg selv som fysisk person og plager deg så mye at du blir redd, frykter eller engster for ditt privatliv passer generelt ikke som innhold på nettsider/nettløsninger eller nettbutikker.
Dine personopplysninger er beskyttet, så lenge du ikke har skrevet, sagt eller vist det til noen offentlig.

Enhver opplysning om en identifiserbar persons privatliv er beskyttet mot offentliggjøring også kjente personer.
Beskyldninger om udokumenterte straffbare forhold og beskyldninger om forhold som er egnet til å svekke personens omdømme/rykte vil alltid bli sett på som ærekrenkende.

Publisering av private opplysninger om identifiserbare personer og/eller opplysninger passer ikke inn i den offentlige debatten.
Tekstlig innhold som uttrykkes skremmende, plagsom og/eller gjentatte ganger truer, følger eller uttrykkelig observerer på en måte som fremkaller frykt eller engstelse
for deg, via en nettside/nettløsning/app/videosamtale etc. krenker Privatlivets fred vil bli beskyttet hvis du ‘sier ifra’ og melder det til en eller flere som kan hjelpe deg å anmelde.
Med særlig hensyn til familie liv, privatliv, hjem og kommunikasjon er vern av personopplysninger, tanke -tros og religionsfrihet, ytrings og informasjonsfrihet,
frihet til å drive næringsvirksomhet, retten til effektiv prøving og rettferdig rettergang kan være lovlig i konteksten av kulturelt, religiøst og språklig mangfold.

BILDER

Bilder (Åndsverksloven §104, jf. Grunnloven §102, EMK artikkel 8, jf. Menneskerettsloven)
‘Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når:
a) Avbildningen har aktuell og allmenn interesse
b) Avbildningen av er personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c) Bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
d) Eksemplar av avbildningen på vanlig måte som reklame for fotografens virksomhet og den avbildede ikke nedlegger forbud, eller
e) Bildet brukes som omhandlet i §33 andre ledd eller §37 tredje ledd.

Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15år etter utløpet av hans dødsår.

Kommentarar

Hvis du kommenterer på nettsiden, samler WordPress inn opplysninger i kommentarskjemaet som IP adresse og opplysninger om nettleser. Hensikten er å hindre hat, hets og søppelkommentarer. Denne nettsiden har IKKE kommentarfelt og dermed ikke kommentarskjema.

WordPress kan sende en anonym tekststreng som har sammenheng med epostadressen din. (Også kjent som en HASH) til Gravtar tjenesten. Her er perosnvernreglene til denne tjenesten: https://automattic.com/privacy/. Profilbildet ditt i denne tjenesten, om du bruker Gravtar; kan bli vist offentlig.

Vær oppmerksom på at ettersom denne nettsiden IKKE har kommentarfelt får du heller ikke brukt Gravtar tjenesten her.

dine rettigheter

Hvis du har en brukerkonto har du rett til å be om en eksportfil med alle de perosnopplysningene vi har om deg. Denne informasjonen tilhører deg.

Du har rett til å få informasjonen, rettet informasjonen og du har rett til få all informasjonen slettet.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Personopplysningsloven og GDPR gjelder for behandling av personopplysninger om eller hvis registrerte befinner seg i Norge og blir behandlet av:
A Behandlingsansvarlige innenfor EU/EØS
B Behandlingsansvarlige utenfor EU/EØS;
C Ved registrering av brukeradferd på nettside gjelder lovgivingen kun hvis behandlingsansvarlige er i Norge.

«Behandlingsansvarlige er en fysisk eller juridisk person, en fysisk myndighet, en institusjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer
formålet med behandlingen er fastsatt i unionsretten eller i medlemstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige kriteriene for utpeking av vedkommende,
fastsettes i unionsretten eller i medlemstatenes nasjonale rett.»

Hvis eller om du/de/dere/dem skulle hatt mistanke om at deres opplysninger har kommet på avveie og mistenker denne nettløsningen:
Kan du skrive eller ringe til:

GFR AS v/Gustavsen
Solnesbakken 1
3159 Melsomvik

post@gfr.no
Org.nr: 938 197 156