Oslo og Akershus

Mosefjerning på tak

Taket er kanskje den delen av husets fasade som er mest forsømt. Taket utgjør en stor del av husets fasade og en rens gir derfor et stort løft.
Mose legger seg også i takrenner og fører til at vann renner ned langs veggene. Dette fører lett til misfarging og skader som kan være kostbare å utrette.

Eksempler på takoverflater vi kan ta:

-Takstein

-Malt mur

-Takstein

-Taksingel

-Terracotta

-Ubehandlet og behandlet teglstein

-Murtak

-Betongtak

-Glasstak

-Beslåtte stål- eller aluminiumstak

Kontakt oss:

33 33 68 86 post@gfr.no

Utstyr

GFR AS har egen maskinpark med blant annet lifter og høytrykksspylere både for varmt og kaldt vann.
Høytrykksspylerne er ladbare slik at vi er uavhengige av strøm og vanntilkobling.
Spesialutstyr som karbonfiberstenger gjør at vi når de mest utilgjengelige stedene.
Med lang erfaring i valg av riktig utstyr kan vi sikre en tidsbesparende utførelse av jobben.
Våre maskiner blir forskriftmessig vedlikeholdt og kontrollert hvert år.

Kostnader

Ved å holde kostnadene nede kan vi holde gode priser som kommer kundene til gode.
Rengjøring vil alltid være noe forurensende, men GFR AS jobber målrettet for velge miljøvennlige metoder og leverandører av rensemidler og kjemikalier. Vi bestreber oss på å holde oss oppdaterte på nye midler for å alltid kunne gi våre kunder best mulig service.
GFR AS er foretrukket leverandør for ISS, Royal renhold, Miljømaleren og Renax.