Fasadevask på bygninger

Et rent næringsbygg sier noe om hva bedriftens verdier er innad og utad.

Dersom bygget er rent vil det påvirke trivsel og miljø i nabolaget og -det aller viktigste: arbeidsmiljøet til ansatte og kunder.

Vi rengjør de fleste materialer på forskjellige typer bygg med fasader og vi kan dekke et arbeidsomfang av fasadevask av næringsbygg riktige metoder for ulike fasader.

Fasadevask for hele sørøstlandet
Vi tilbyr fasadevask, vinduspuss og ripefjerning av vinduer på næringsbygg for hele sørøstlandet.
Vi jobber med riktige teknikker og metoder for forskjellige fasader og holder kostnadene nede så vi kan ha gunstige priser som kommer kundene til gode.
Vi rengjør de fleste materialer på forskjellige typer bygg med fasader og vi kan dekke et stort arbeidsomfang av fasadevask av næringsbygg med ulike metoder for ulike materialer. 
Ulike materialer binder forurensning og smuss på forskjellige måter, og krever derfor tilpassede kjemiske blandinger, riktig temperatur og sikre metoder.

Riktige metoder for ulike fasader

Det er viktig at fasadevasken utføres på en måte som tar vare på materialet fasaden er bygget i.
Ulikt materiale binder forurensning og smuss på forskjellige måter, og krever derfor tilpassede kjemiske blandinger, riktig temperatur og sikre metoder.
Et rengjøringsmiddel som er nødvendig på et materiale, kan være helt feil og ødeleggende på et annet materiale.

Vi tilbyr fasadevask, vinduspuss og ripefjerning av vinduer på næringsbygg for hele sørøstlandet.
Vi jobber med riktige teknikker og metoder for forskjellige fasader og holder kostnadene nede så vi kan ha gunstige priser som kommer kundene til gode.
Vi rengjør de fleste materialer på forskjellige typer bygg med fasader og vi kan dekke et stort arbeidsomfang av fasadevask av næringsbygg med ulike metoder for ulike materialer. 
Ulike materialer binder forurensning og smuss på forskjellige måter, og krever derfor tilpassede kjemiske blandinger, riktig temperatur og sikre metoder.

Vi holder rimelige priser som kommer kundene til gode.

Fasadevask vil alltid være noe forurensende, men GFR AS jobber målrettet for å velge miljøvennlige metoder og leverandører av rensemidler og kjemikalier. Vi bestreber oss på å holde kostnadene nede og oppdatere oss på nye midler for å alltid kunne gi våre kunder best mulig service.