Fasadevask på utilgjengelige steder

På steder med vanskelige tilgjengelige områder kan arbeid i tau – være løsningen.

På steder med vanskelige tilgjengelige områder kan arbeid i tau – være løsningen.
Fasadevask og ripefjerning av vinduer vil alltid være noe forurensende, men GFR AS jobber målrettet for å velge miljøvennlige metoder og leverandører av rensemidler og kjemikalier. Vi bestreber oss på å holde oss oppdaterte på nye midler for å alltid kunne gi våre kunder best mulig service.

Siden våre ansatte har lang erfaring med vasking og puss av forskjellige fasader, vil våre erfarne vinduspussere utføre slike jobber raskere og med bedre resultater.
Vårt arbeidslag som er opplært etter Norsk Standard, NS 9600
oppfyller krav Arbeidstilsynet har satt for å kunne arbeide i tau.

På steder med vanskelige tilgjengelige områder kan arbeid i tau – være løsningen.
Fasadevask og ripefjerning av vinduer vil alltid være noe forurensende, men GFR AS jobber målrettet for å velge miljøvennlige metoder og leverandører av rensemidler og kjemikalier. Vi bestreber oss på å holde oss oppdaterte på nye midler for å alltid kunne gi våre kunder best mulig service.

Ved å holde kostnadene nede kan vi holde gunstige priser som kommer kundene til gode.

Fasadevask og ripefjerning av vinduer vil alltid være noe forurensende, men GFR AS jobber målrettet for å velge miljøvennlige metoder og leverandører av rensemidler og kjemikalier. Vi bestreber oss på å holde oss oppdaterte på nye midler for å alltid kunne gi våre kunder best mulig service.

På steder med vanskelige tilgjengelige områder kan arbeid i tau – være løsningen.
Fasadevask og ripefjerning av vinduer vil alltid være noe forurensende, men GFR AS jobber målrettet for å velge miljøvennlige metoder og leverandører av rensemidler og kjemikalier. Vi bestreber oss på å holde oss oppdaterte på nye midler for å alltid kunne gi våre kunder best mulig service.