Oslo og Akershus

Fasaderengjøring

Vi har høy kompetanse og stor kapasitet.

Ulikt materiale binder forurensning og smuss på forskjellige måter, og krever derfor tilpasset kjemi, temperatur og metode. Et rengjøringsmiddel som er nødvendig på et materiale, kan være helt feil og ødeleggende på et annet materiale.

Med stor kapasitet håndterer vi selv store oppdrag på kort tid. Blant annet kan vi nevne at vi har rengjort hele Operaen i Oslo på bare syv dager.

Vi kan rengjøre:

-Trematerialer

-Mur og malt mur

-Aluminium

-Naturstein

-Glansede overflater

-Med mer

Vinduspuss på operaen

Kontakt oss:

33 33 68 86 post@gfr.no

Godkjennelser

GFR AS er sertifisert for å kunne sperre av og skilte. Vi besørger vedtak for å arbeide på offentlige og kommunale veier hos Statens veivesen.
Vi har dokumentert arbeidsvarslingskurs (AVK1 og AVK2) gjennomfører forskriftsmessig sikring av arbeidssted.
Alle våre ansatte har liftkurs og erfaring med håndtering av alle ulike typer lift.
Vi har også fallsikringskurs og setter alltid sikkerhet fremst ved arbeid i store høyder.
GFR AS er selvsagt også godkjent rengjøringsbedrift hos Arbeidstilsynet.

Utstyr

GFR AS har egen maskinpark med blant annet lifter og høytrykksspylere både for varmt og kalft vann.
Høytrykksspylerne er ladbare slik at vi er uavhengige av strøm og vanntilkobling.
Spesialutstyr som karbonfiberstenger gjør at vi når de mest utilgjengelige stedene.
Med lang erfaring i valg av riktig utstyr kan vi sikre en tidsbesparende utførelse av jobben.
Våre maskiner blir forskriftmessig vedlikeholdt og kontrollert hvert år.

Kostnader

Ved å holde kostnadene nede kan vi holde gode priser som kommer kundene til gode.
Rengjøring vil alltid være noe forurensende, men GFR AS jobber målrettet for velge miljøvennlige metoder og leverandører av rensemidler og kjemikalier. Vi bestreber oss på å holde oss oppdaterte på nye midler for å alltid kunne gi våre kunder best mulig service.
GFR AS er foretrukket leverandør for ISS, Royal renhold, Miljømaleren og Renax.